Teambuilding – starka band och målfokus

Konferensen är det moderna sättet att nå ut till sina anställda och bidra med ny information samt kommunicera eventuella förändringar. Det är en högt uppskattad metod att starta ett nytt år och ge arbetarna en chans att skapa personliga band och lära känna varandra.

Unik upplevelse

En unik konferens uppskattas högt och ger mycket goda resultat i längden. I dagsläget finns det en hel del erbjudanden med möjlighet till en speciell upplevelse som är skräddarsydd för ditt team, samt en mängd olika föreläsare med god förmåga att motivera och stärka arbetarna för att få ut maximalt resultat av tiden och resurserna du lägger ner på denna tillställning.

Exempel på annorlunda aktiviteter är gemensamma påhittade uppdrag som teamet ska lösa under tidspress, dock i form av en lek som framkallar en hel del skratt.

Fysiska aktiviteter där teamet får använda kroppen för teambuilding är också ett spännande alternativ.

Gemensamt val

Vad ligger i gruppens intresse? En god idé vid konferensplanering är att ställa frågan till teamet, vad vill de helst hitta på? Att stapla upp tillgängliga alternativ och låta gruppen rösta fram konferensens aktivitet kan vara en god idé för att skapa motivation och känsla av uppskattning.

Identifiera problemområden

Finns det välkända problem i gruppen som är återkommande eller behöver redas ut?

En konferens är en god möjlighet att tackla kommunikationsproblem och övriga svårigheter i gruppen. Ställ frågan till gruppen om vad de kan tänka sig lägga fokus på att förbättra.

Målfokus

Konferensen bör främst fokusera på målet som gruppen jobbar på att uppnå och vikten av att arbeta tillsammans mot målet. Uttnyttja denna möjlighet då gruppen är samlad, att kommunicera ut målets betydelse för gruppen, och motivera till ett gott och välfungerande samarbete bland arbetarna.

Förfriskning

Att hålla energin på topp är viktigt för långa möten, därför kan det vara en god idé att avnjuta en finare lunch/middag tillsammans med teamet. Kaffe och fika ligger även högt på prioriteringslistan under långa aktivitetsdagar.